Štatutárny audit

Overenie riadnej účtovnej závierky

Podstatou štatutárneho auditu – overenia riadnej účtovnej závierky, je vytvorenie nezávislého názoru audítora na účtovnú závierku ako celok. Preskúmanie a zhodnotenie záverov, vyplývajúcich z audítorských dôkazov, spočíva v posúdení či je účtovníctvo vedené úplne a správne, či sa účtovná závierka vypracovala v súlade s národnými účtovnými predpismi. V tom sa posudzuje korektnosť a priebeh finančných operácií v  hospodárskom roku a ich význam a možné dopady na ďalšiu existenciu overovaného objektu v budúcnosti.

Potrebujete audit Vašich finančných výkazov?

  • Vyžaduje vaša banka overenie vašich finančných výkazov renomovanou audítorskou spoločnosťou?
  • Potrebujete prezentovať vaše audítorom overené finančné výsledky materskej spoločnosti na Slovensku alebo v zahraničí?
  • Máte povinnosť zo zákona nechať overiť vašu účtovnú závierku nezávislým audítorom?
  • Potrebujete zvýšiť dôveryhodnosť vašej spoločnosti pri obchodných jednaniach s partnermi zo Slovenska či zahraničia?

Komplexné služby

Náš partner spoločnosť DCA Audit poskytuje komplexné služby v oblasti audítorského overovania, ekonomického a finančného poradenstva v súlade s platnou slovenskou legislatívou a rešpektovaním všeobecne uznávaných medzinárodných štandardov auditu.

Kontakt: 0905 660 848