Mzdy a personalistika

Ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze

Mzdy sú komplexnou súčasťou účtovníctva. Mzdy vedieme ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze. Pre svojích klientov zabezpečujeme spracovanie miezd a personalistiky dodávateľským spôsobom v programe Olymp.

Spracovanie miezd a personalistiky dodávateľským spôsobom

  • Mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy podľa platnej legislatívy

  • Spracovanie personálnej agendy - nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti

  • Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások

  • Spracovanie hlásení odvodov do jednotlivých fondov sociálneho a zdravotného poistenia a ich podanie

  • Spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb

  • Spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov

  • Spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti

  • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

  • Spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

  • Vyhotovovanie potvrdení súvisiacich s mzdovou problematikou zamestnancom spoločnosti