Účtovníctvo, mzdy a štatutárny audit

Spoľahlivo už viac ako 20 rokov

Účtovníctvo

Externé spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Mzdy a personalis­tika

Vedenie kompletnej mzdovej agendy podľa platnej legislatívy, spracovanie mzdových listov, výplatných pások, hlásení odvodov, spracovanie výkazov, prehľadov a ročných zúčtovaní.

Poradenstvo

Poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc, podnikateľských zámerov a k zostaveniu finančných výkazov. Ekonomické a finančné poradenstvo.

Štatutárny audit

Spracovanie štatutárneho auditu, overenia riadnej účtovnej závierky.

Prečo nechať účtovníctvo na nás?

Našim cieľom je umožniť našim klientom venovať sa naplno svojmu biznisu a starosti s účtovníctvom prenechať na našu spoločnosť. Služby poskytujeme na profesionálnej úrovni, ktorú dosahujeme pravidelným vzdelávaním našich zamestnancov. Za klientov komunikujeme s daňovým úradom a poisťovňami.

 

O nás

Spoločnosť Mizus s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné a komplexné služby pre fyzické a právnické osoby v súlade splatnou slovenskou legislatívou. Budeme poctení, keď si nás vyberiete na spoluprácu. V príjemnom prostredí našej spoločnosti si nájdeme vždy dostatok času na Vaše problémy. 

Viac informácií →