Poradenstvo

Daňové kontroly, neštandardné účtovné prípady, interné smernice, podnikateľské zámery

Počas celého obdobia zmluvného vzťahu je poradenstvo súčasťou poskytovaných služieb, v prípade záujmu poskytneme poradenstvo samostatne. Sme vždy pripravení pomôcť vám s bežnými i s tými najkomplikovanejšími účtovnými otázkami, či už jednorázovo, alebo formou dlhodobej spolupráce.

  • Asistencia a zastupovanie v priebehu daňových kontrol spoločnosti
  • Upozornenie na zákonné povinnosti spojené s vedením účtovníctva a platbami daní
  • Komunikácia za účelom vysvetlenia položiek z účtovníctva, ročnej závierky, daňového priznania, komunikácia s úradmi
  • Riešenie otázok súvisiacich s neštandardnými účtovnými prípadmi alebo vypracovanie stanoviska k ostatným zložitým účtovným prípadom
  • Pomoc pri vypracovaní interných smerníc a metodiky vnútorných postupov a kontrolného systému
  • V prípade nutnosti spolupráca s odborníkmi na právne a daňové otázky tak, aby naše doporučenia postihli všetky aspekty riešeného problému
  • Poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských zámerov