ÚVOD ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA PORADENSTVO FORMULÁRE LINKY
Účtovnícke služby

vedenie podvojného účtovníctva
 • Externé spracovanie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Poskytovanie priebežných informácií o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane daňového priznania dane z príjmov a účtovných výkazov právnických osôb
 • Spracovanie štatistických hlásení
 • Bezplatné konzultácie v oblasti daňového a účtovného poradenstva v rámci spracovávaných účtovných dokladov
 • Pre svojich klientov zabezpečujeme vedenie podvojného účtovníctva dodávateľským spôsobom v programe „OMEGA“
 • Riziká súvisiace s poskytovaním účtovníckych služieb kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky 500 000,-Sk
vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Externé spracovanie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Poskytovanie priebežných informácií o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane daňového priznania dane z príjmov a účtovných výkazov fyzických osôb
 • Spracovanie štatistických hlásení
 • Bezplatné konzultácie v oblasti daňového a účtovného poradenstva v rámci spracovávaných účtovných dokladov
 • Pre svojích klientov zabezpečujeme vedenie jednoduchého účtovníctva dodávateľským spôsobom v programe „ALFA“
 • Riziká súvisiace s poskytovaním účtovníckych služieb kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky 500 000,-Sk
 
Mizus, s.r.o.
Ing. Miroslav Šelinga
Sídlo:
Družstevná 464
018 51 Nová Dubnica
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email mizus@mizus.sk
web htpp://www.mizus.sk