ÚVOD ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA PORADENSTVO FORMULÁRE LINKY
Poradenské služby

  • ekonomické a finančné poradenstvo
  • poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských zámerov
  • poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc
  • poradenstvo k zostaveniu finančných výkazov - Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámok
 
Mizus, s.r.o.
Ing. Miroslav Šelinga
Sídlo:
Družstevná 464
018 51 Nová Dubnica
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email mizus@mizus.sk
web htpp://www.mizus.sk