ÚVOD ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA PORADENSTVO FORMULÁRE LINKY
Mzdy a personalistika

vedenie mzdovej agendy
  • Mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy podľa platnej legislatívy
  • Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
  • Spracovanie hlásení odvodov do jednotlivých fondov sociálneho a zdravotného poistenia
  • Spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb
  • Spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov
  • Spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti
  • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • Spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
  • Pre svojích klientov zabezpečujeme spracovanie miezd a personalistiky dodávateľským spôsobom v programe Olymp
  • Riziká súvisiace s poskytovaním služieb v oblasti miezd a personalistiky kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky 500 000,-Sk
 
Mizus, s.r.o.
Ing. Miroslav Šelinga
Sídlo:
Družstevná 464
018 51 Nová Dubnica
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email mizus@mizus.sk
web htpp://www.mizus.sk