ÚVOD ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA PORADENSTVO FORMULÁRE LINKY
Formuláre

Názov firmy *
Adresa
Psč
Mesto
IČO *
Telefón
E-mail *
*) povinné polia
 •   Vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko
 •   Vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie
 •   Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 •   Faktúry
 •   Interný doklad k zaúčtovaniu dane z mot. vozidiel
 •   Doklad o použití
 •   Plná moc
 •   Plnomocenstvo k zastupovaniu v daňovom konaní EN
 •   Plnomocenstvo k zastupovaniu v daňovom konaní SK
 •   Interný doklad na zaúčtovanie spotreby PHM
 •   Doklad na zúčtovanie príspevkov na stravovanie
 •   Dohoda o použití vozidla
 •   Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia
 •   Zmluva o poskytnutí motorového vozidla
 •   Zápis o zaradení DHM do používania
Iná požiadavka
 
Mizus, s.r.o.
Ing. Miroslav Šelinga
Sídlo:
Družstevná 464
018 51 Nová Dubnica
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email mizus@mizus.sk
web htpp://www.mizus.sk